Live Webcams from Oslo, Norway
please click on Oslo Aftenposten for more information

Oslo: Aker Brygge

Oslo: Oslo sett fra Frognerseteren

Oslo:OsloHavn

Oslo: Oslo havn - utsikt fra Vippetangen

Oslo: Oslo Harbor

Oslo: Utsikten fra Kikutstua mot Bjørnsjøen

Oslo: New Opera House

Oslo: Youngstorget sett fra Statens bygningstekniske etat i Møllergata 16


All cam pictures are copyrighted and are the property of their respective sources
Copyright © 1998-2004 | Created on June 1, 1998 | Updated February 13, 2004
Return to Homepage | contact webmaster